logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

vallás

Szerzetes, aki felforgatta a világot

Luther  Márton, reformáció, A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos gondolatait, hittételeit.

Az iszlám vallásról

1,5 milliárd követőjével a Föld második legnagyobb vallása. Szent könyve a Korán, amely Isten kinyilatkoztatását tartalmazza. A judaizmus és kereszténység utódjának tartja magát, ugyanabban az Istenben hisz: Ábrahám, Mózes, Jézus után Mohamedet tartja az utolsó prófétának. Követőinek életvitelét komolyan meghatározza vallásuk. Cikkünkben az iszlám legfontosabb alapelveiről olvashatnak.

Mi a vallás?

A vallásról több defínició is született. Ennek ellenére nagyon nehéz megfogalmazni mi a vallás, a legtöbb esetben ugyanis csak körülírásokkal találkozhatunk. Cikkünkben megkíséreljük  lényegi szempontból meghatározni a vallás mibenlétét. Ezáltal pontosabb képet kaphatunk, mintha csak általános megállapításokra támaszkodnánk.

A vallások közös üzenete

Isten, vallás, hitMárcius 8-án, csütörtökön 18 órától a vallási tradíciókban jelenlévő azonosságokról tart előadást Madhupati dász (Mérő Mátyás) hittudós a Budapesti Haré Krisna Központban. Korunk nagy világvallásainak többsége tanítja egy teremtő Isten létezését, és közös bennük az is, hogy Isten által sugalmazott szentírásaik vannak. 

Tartalom átvétel