logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

Az emlékezés művészete

Az emlékezés művészete

Kondor Attila, Az emlékezés művészete, kiállítás, BTM Budapest Galéria KiállítóházaKondor Attila kiállítása

2012 nyarán mutatta be Kondor Attila festő, grafikus legújabb alkotásait a BTM Budapest Galéria Kiállítóházában Óbudán. Munkáit a kiállítás helyszíne inspirálta, a középkori alapokra épült, történetiséget sugárzó múzeum. A művész előszeretettel fordul a múlt örökségéhez, merít ihletet az ókor vagy a reneszánsz máig ható alkotásaiból, filozófusaitól. "Fra Angelico elmélkedő-képei szorosan kapcsolódnak a kiállítás címe által megidézett Ars Memoriae tradíciójához" – nyilatkozta.
 
 
A Lajos utcai Kiállítóház középkori alapokkal bíró épületének két emelete tízegynéhány kisebb, cellaszerű teremre van felosztva. Történetiséget sugárzó aurája megköveteli a kiállítótól, hogy tisztázza milyen viszonyban áll vele. Számomra fontos kiindulópont, hogy ez a tér felidézi a firenzei San Marco kolostor padlásterében elhelyezett világos, nyugodt elmélkedő-cellákat, amelyekben Fra Angelico egy-egy szemlélődésre szánt festményével találkozhatunk. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a San Marco tere évszázadok óta változatlan formában – egy univerzálisan elgondolt hitrendszerbe illeszkedve szolgálja az elmélyülést. A Kiállítóház terét viszont kiállításról-kiállításra átértelmezi a művészek szubjektív narratívája. Az egyetemes és a személyes alkotói elbeszélés közötti hullámtér inspiráló lehetőségekkel biztat. 
 
Kondor Attila, Ezer formán átFra Angelico elmélkedő-képei szorosan kapcsolódnak a kiállítás címe által megidézett Ars Memoriae tradíciójához, amelyről Frances Yates kimutatta, hogy az ókortól a modernitásig áthatotta a nyugati kultúrát. Az emlékezés művészetének gyakorlásához mentálisan felépített és a tárgyi világban kőből és téglából készült épületek egyazon arányrendszert testesítettek meg, így egy jól felépített “belső palota” útjait bejárva bármi könnyedén felidézhető volt. A tudás belsővé tételének ez a módja a jelen számára is elgondolkodtató kell, hogy legyen: képzeljük el, hogy magunk mögött kell hagynunk minden tárgyat, ami segíti emlékezetünket. Nincs sem note book, sem könyv, sem füzet – csak a puszta emlékezetünk! Mit kezdenénk egy ilyen helyzetben? A felvetés félelmetes, hiszen hozzászoktunk, hogy számtalan tárgy segít emlékeznünk. 
 
Munkámat azonban egy ennél mélyebb jelentésréteg inspirálta. 2007-ben és 2008-ban a Római-ösztöndíj hónapjai alatt az antik térszemlélet kortárs művészetben alkalmazható tanulságait kutattam. Az építés és az emlékezés művészete egyaránt a figyelem útjainak a kiművelésén alapszik. Az emlékezés művészete ezáltal a platóni anamnézishez vezet. A lét teljesség feledésének homályát a figyelem oszlatja szét. Festményeim ezért nem érintik a vallásos vagy a társadalmi mítoszokat, hanem a képzőművészet számos lehetősége közül egyfajta gyakorlati elmélyülést kívánnak megvalósítani. Ez párhuzamba hozható a filozófiának azzal a vonulatával, amely a gondolkodást szellemi-lelki gyakorlatként műveli. 
 /Kondor Attila: Az emlékezés művészete/ 

Kondor Attila, IttlétKondor Attila hagyományos, klasszikus módszerrel, természet utáni stúdiumok alapjain képezi magát. Tanulmányozza a klasszikus filozófiát, és használja is. Fest csendéletet, épületeket, kerti építményeket, tájaiba építészeti tagozatokat, antik romokat, kutakat, szobrokat montíroz. Metafizikus tájai tudatosan, a látható és a képzelet által odaálmodott motívumokból kialakított egységek, nyitott kompozíciók, amelyek a képtéren kívül folytatódnak, a teljesség kiragadott részletei, mégis zárt szerkezetek. A kínai tájfestészethez hasonlóan fontos elemük a ritmus, amelyet a motívumokkal megtöltött és a szinte üresen hagyott felületek hoznak létre. Ezt a ritmust erősítik a néhol feltűnő építészeti tagozatok, épületrészek, oszlopok, az ember helyett az ember alkotta tárgyak. A képeken éppolyan hangsúlyt kapnak az "üres", színnel, köddel megtöltött képfelületek, mint a sűrűsödési helyek. Ami arra utal, hogy az életben a nyugalom, a csend, a látszólagos üresjárat csak felkészülés az aktivitásra. 

/Muladi Brigitta. www.artportal.hu/

 
www.ismertseg.hu
/A képek forrása: www.kondorattila.hu/