logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

MADA

MADA 

Nagy Marianna, MADAA hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséért

Hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, egyenlő esélyű hozzáférés, esélyegyenlőség, akadálymentesítés. Sokan nem tudják, valójában mit is jelentenek ezek a kifejezések, mi van a szavak mögött. A közelmúltban Ütközések címmel megrendezett esélyegyenlőségi konferencia kapcsán a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány  elnökasszonyával, dr. Nagy Mariannával beszélgettem.
  
– Mikor és milyen céllal alakult meg a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány, rövidítve a MADA?
 
–Három évvel ezelőtt alakultunk meg, mert szeretnénk hozzájárulni a társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához, az előítélek felszámolásához. Céljaink közül a legfontosabb, hogy jogi segítséget adjunk a diszkriminált személyeknek, csoportoknak, és ellássuk képviseletüket.
 
– Miért tartottátok fontosnak egy ilyen alapítvány létrehozását?
 
– Úgy láttuk, hogy a jogvédelem, ezen belül a fogyatékos emberek jogainak védelme és érvényesítése Magyarországon még gyerekcipőben jár. Voltak és vannak is kezdeményezések, de ezt nem találtam elég hatékonynak. Ráadásul, a fogyatékos személyek társadalma rendkívül heterogén. Mindegyik csoport külön-külön igyekszik képviselni a mozgás-, látás-, hallás-, stb. sérült embereket, noha például a komplex akadálymentesítésben minden szempontot figyelembe kell venni.
 
– Együttműködtök-e más szakmai illetve civil szervezettekkel?
 
– Egyedül, vagyis együttműködés és szövetségesek nélkül, nem megy. A MADA először kistérségi szinten kötött együttműködési megállapodásokat, hiszen helyi szinten könnyebb megfogalmazni a közös érdekeket. Ugyanakkor a plázák tervezett vasárnapi bezárása kapcsán együttműködési megállapodást kötöttem a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségével. A formális megállapodásokon túl persze legalább ilyen fontosak a szakmai barátságok, személyes ismeretségek is.
 
– Milyen programokat/akciókat valósítottatok meg eddig? 
 

lépcsőjáró

– Magánalapítvány vagyunk, ezért mindig is igyekeztem olyan rendezvényeken részt venni, ahol a MADA megjelenése ingyenes. A Budapesti Esélyek Háza és az Európai Bizottság rendezvényei kiváló fórumot biztosítanak a mi számunkra is. A jogvédelmi akciónk tavaly, az önkéntesek toborzásával kezdődött. Munkájuknak köszönhetően több tucat diszkriminációs eljárás indult települési és fővárosi kerületi önkormányzatok kapcsán, amiért elmulasztották az akadálymenteséi határidőket. A jogérvényesítés ezen a területen sem könnyű, ezért is fordultam az állampolgári jogok biztosához, aki jelentést tett közzé az egyenlő esélyű hozzáférésről
 
– Milyen programokat / akciókat  terveztek legközelebb?
 
– Folytatjuk az egyenlő esélyű hozzáférés vizsgálatát a legfontosabb közintézményekben, az orvosi rendelőkben, az okmányirodákban, az iskolákban. A törvényi határidő egyelőre csak az állami és önkormányzati közszolgáltatások tekintetében járt le. Két év múlva a komplex akadálymentesítés a for profit szféra szereplőitől is számon kérhető lesz, a bankoktól kezdve a gyógyszállodákig. Izgalmas időszak előtt állunk.
 
– Mi a tapasztalatotok ma Magyarországon évente kb. hány diszkriminációs eset történik? Kiket ér leggyakrabban  hátrányos megkülönböztetés?
 
– Sokkal több, mint ahányról például az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) statisztikája szerint tudunk. A kutatások szerint jó, ha a hátrányos megkülönböztetések 5 százaléka kerül bíróság vagy más hatóság elé kivizsgálásra. Tapasztalatom szerint az emberek túlnyomó része a jogtalanságot, az emberi méltóságuk megsértését az élet természetes velejárónak tekintik. Sokszor nem is tudatosuk bennük, hogy diszkriminálják őket. Vannak már-már intézményesült jogtalanságok, hogy ugyanabban a munkakörben a mai napig sok nő kevesebb bért kap, mint férfi kollegája. Vagy hozhatom ide ismét példaként az akadálymentesítés ügyét. Nagyon senki nem háborog azon, hogy kerekesszékben például a közösségi közlekedést nem, vagy csak nagyon nehezen lehet igénybe venni. A nők, anyák, a koruk alapján hátrányt elszenvedők, a roma származásúak egyre bátrabban ki mernek állni a jogaikért. Ugyanakkor az is elgondolkodtató, hogy hányan vannak, akik nem mernek jogorvoslatért fordulni. Félnek a munkahelyük elvesztésétől, a környezetük kiközösítésétől. Ezért lenne szükség még több olyan civil szervezetre, akik közérdekű igényérvényesítőként fel tudna lépni a diszkriminált emberek és csoportok érdekében.
 
– Tudják-e az emberek, hogy ha diszkrimináció éri őket kihez, hova fordulhatnak? 
 
– A viszonylag kevés hivatalos panasz egyik oka, hogy nem tudják. Egyfelől nem minden jogsérelem hátrányos megkülönböztetés. Volt több olyan esetem, amikor azonnal a munkaügyi bírósághoz irányítottam az ügyfelet, mert a törvénytelenség ott volt orvosolható. Az EBH egy TÁMOP program keretében létrehozta a referensi hálózatát megyei szinten, ami talán segíteni fog abban, hogy az egyenlő bánásmód megsértése ne maradjon következmények nélkül.
 
– Hol találkozhatnak veletek legközelebb az Ismertség Magazin Olvasói?
 
– Egyelőre csak virtuálisan a www.mada.hu honlapon. Az év végéig nem tervezünk olyan nyilvános rendezvényt, ahol személyesen is találkozhatnánk. Ha azonban valakinek jogi segítségre van szüksége, akkor írjon!
 
– Mit üzennél az  Olvasóknak?
 
– Ha úgy érzik, hogy hátrányos megkülönböztetés éri Önöket, akkor ne nyugodjanak bele. Keressék meg a MADA-t, konzultáljanak a jogi lehetőségekről. Szívesen meghallgatok mindenkit, aki megtisztelt bizalmával és elmondja, mi történt vele. Sokszor a beszélgetés során kristályosodik ki, mi legyen a következő lépés.
 
– Hogyan kapcsolódhatnak be a MADA munkájába Olvasóink?
 
MADA Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány– A MADA továbbra is várja önkéntesek jelentkezését várja akciócsoportjába a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, a komplex akadálymentesítés végrehajtásának ellenőrzésére.A MADA akciócsoportba jelentkezhet minden 18 évét betöltött, büntetlen előéletű személy.  Helyszíni ellenőrzéshez szükséges megbízólevelet csak az kaphat, aki részt vesz a MADA ingyenes, kb. 2 órás képzésén, amely az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit foglalja össze. A megbízólevél az önkéntes nevére, konkrét településre (fővárosi kerületre), határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes.A koordinációt a MADA végzi, részletek a www.mada.hu honlapon olvashatók, illetve érdeklődni lehet az antidiszkriminacio@gmail.com címen.
 
 
Köszönöm, munkátokhoz további sok sikert kívánok!
Regenbach Zsófia