logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

Színekbe szőve

Somodi Ildikó textilművész kiállítása, 2011. FUGA

Színekbe szőve

Somodi Ildikó textilművész és Szűcs Zsuzsanna keramikusművész kiállítása 

Augusztus 9-ig látható Somodi Ildikó textilművész és Szűcs Zsuzsanna keramikus közös kiállítása a FUGA Építészeti Központban. Mindkét művészre jellemző, hogy művészetük tárgyi, anyagi határain próbálnak túllépni: Somodi Ildikó úgy sző, mintha festene, Szűcs Zsuzsanna pedig kerámiából és porcelánból készített alkotásait az épített tér szerves részeként értelmezi.
 

A művészek így vallanak magukról, munkájukról:

 
"Az alkotásban mindig a szövés, a festés és a rajzolás hatásainak közös, együttes megoldásaira kerestem a lehetséges válaszokat. Műveimmel így határokat sértek, vagy inkább oldok fel, amit izgalmas feladatként élek meg. Festés közben anyag, minta, technika hatásai befolyásolnak, szövés közben folyamatos átalakulás, áramlás zajlik, felülírva olykor az előre elgondoltat is. (…) Alkotásaim nem értelmezhetőek a kárpitok tradicionális funkciójában, azonban elkerülve az esztétizmus csapdáját, meghatározott térben, kommunikációs funkciójukban hiszem, hogy értelmet nyernek."
/Somodi Ildikó/
 
Szűcs Zsuzsanna keramikus kiállítása, FUGA"Alkotói tevékenységem hagyományokhoz kötődik, a kerámia művészet ősi szabályai szerint művelt játék. A kerámia képlékeny anyagának alakítása, lehetőség az alkotói fantázia kiteljesítésére. Porcelán tárgyaimban, illetve plasztikáimban megtestesülő játék sajátos szituációkat teremtve jelenik meg. Kerámia tárgyaimban a szigorú értelemben vett funkcionalitástól eltávolodva, egy szabadon értelmezett tárgyformálás mutatkozik meg, ahol a kerámiák térformákká, autonóm alkotásokká válnak, míg a hullámplasztikák a felemelkedés, repülés érzetét keltik. A hullám a széles öblű tálaknál is megjelenik, ahol a csillagképekhez kapcsolódva újra tárgyiasul, a csillagok, galaktikus ködök salakanyagának képzetét idézik. A műveim plasztikája, képi - rajzi - festői díszítése egyszerre hat a szemlélőre. Aszimmetria, dinamika, geometrikus absztrakció együttes hatása érvényesül munkáimban, mely egy letisztulási folyamat eredményeképpen jelenik meg. A tárgyak rejtett jelentése többféleképpen értelmezhető, amelyet minden szemlélőnek magának kell megfejtenie. Munkáim: porcelán, kerámia tárgy, objekt, dísztárgy, plasztika, tál, váza, oszlopfő, díszítés.

Most látható kerámia szobraim  önálló alkotások, hiteles művek, készítésüket tekintve kézműves munkák. Ami közös bennük, az a tárgyalkotás megközelítése, a minőség, a tervezésbe és a kivitelezésbe fektetett szellemi energia. Az objektek, a kerámia-porcelán anyag lehetőségeiből következően egy folyamat pillanatát dokumentálják. Ez a tudatos választás, a leszűkítés, az esztétikai és a funkcionális szint szerves összeépítése munkáim legfőbb lényege. Az épített tér nyújtotta lehetőség számomra eszköz. Vizsgálom azokat a módokat, miként tudok benne létrehozni olyan műveket melyek képesek új tartalommal, megtölteni azt." 

/Szűcs Zsuzsanna/

Megtekinthető: 2011. 08. 09.-ig.
 
Cím: FUGA Építészeti Központ: 

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.