logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

A bicegő vándor Budapesten

A bicegő vándor Budapesten

Josef Capek (1887-1945) grafikáiból, linómetszeteiből nyílik kiállítás 2010. október 14-én az Óbudai Társaskör Galériában.

 A bicegő vándor embertársainál nehezebben, lassabban járja az útját... de olykor többet sikerül meglátnia, hiszen bicegve, meg-megállva gondosabban, alaposabban szemlélődik, többet gondolkodik... Igen, fogyatékos: az egyik lába rövidebb... de ezáltal gazdagabb is: ráérősebben, és ennél fogva erőteljesebben érzékeli az élet és a világ egyes dolgait...

            Josef Čapek (*1887 Hronov – 1945 Bergen-Belsen) a huszadik századi cseh kultúra kimagasló személyisége. Öntörvényű, eredeti gondolkodású művészként tartjuk számon, aki mind a festészet, mind a grafika, az illusztráció, a karikatúra, a könyvtervezés, a színházi díszlet- és jelmeztervezés területén jelentőset tudott alkotni. Ezzel párhuzamosan írói tehetségét is kamatoztatta: publicisztikai írásai, tárcái mellett novellákat, kisregényeket, színdarabokat, máig élvezetes modern gyermekmeséket, valamint veretes, mély gondolatiságú reflexív prózai műveket hagyott az utókorra. Írásainak egy részét öccsével, Karel Čapek íróval közösen, a kettejük által jegyzett Čapek fivérek „márkanév” egyik feleként alkotta meg.
            Josef Čapek az első világháború előtt a cseh avantgárd legjelesebb képviselői közé tartozott: akkoriban gyakorló művészként, teoretikusként egyaránt a kubizmus és az expresszionizmus csehországi elfogadtatásán, meghonosításán munkálkodott. De már a 20-as évektől kezdődően kívül állt minden korabeli művészeti csoportosuláson, bár továbbra is nyomon követte és szakíróként kommentálta az új képzőművészeti törekvéseket.
            Az avantgárd korszakból következetesen átörökítette a belső szabadság és az autentikus alkotás követelményét, a modern művészeti forma kérdésétől pedig fokozatosan eljutott a művészetet az emberi lét alapkérdéseit érintő vallomással azonosító szemlélethez. A mű formai „megfelelésénél”, újszerűségénél, az alkotó mesterségbeli remeklésénél sokkalta többre tartotta a művészi megnyilvánulás őszinte kifejezőerejét, a műben tükröződő valóságismeret mélységét.
            Csak több év távlatából vált nyilvánvalóvá, hogy Josef Čapek költőként, próza-, dráma- és esszéíróként is a modern cseh kultúra legnagyobb alakjai közé tartozik.
 
            A 2009-es nagy sikerű prágai és a 2010. tavaszi pardubicei életmű-bemutató kiállítás után egy kis kamarakiállítás ismerteti meg Josef Čapekkel és grafikáival az érdeklődő közönséget. Pavla Pečinková asszony, a kiállítás kurátora a hatalmas anyagból (festményekből, metszetekből, nyomatokból, rajzokból) közel 50 linóleummetszetet választott ki az óbudai kiállításra. Az 1920-as évek közepéig Josef Čapek az európai avantgard irányzatokhoz, elsősorban a kubizmushoz és az expresszionizmushoz kapcsolódva alkotott. Ez utóbbi irányzat kedvelt médiuma a linómetszet, mely jelentéstömörítő egyszerűségével, folt- és plakátszerűségével képes az élmény expresszív megjelenítésére. A kiállításon az önálló metszetek mellett az érdeklődők láthatnak olyanokat is, amelyek az 1910-es évek cseh kultúrájának egy marginális, de nagy hatású kiadója, Josef Florián által kiadott könyvekhez készültek, illetve olyanokat is, amelyeket az 1920-as évek első felében készített Josef Čapek egy barátja, a költő és grafikus Bohuslav Reynek kis példányszámú magánkiadványához.
            Az Óbudai Társaskör Galéria Josef Čapek linómetszeteit bemutató kiállítása méltó folytatása annak a törekvésnek, amely 10 éve szándékozik megismertetni a magyar közönséget a XX. század jelentős cseh grafikusainak munkáival.
 
-         Kiállítás az 1910-20-as évek linómetszeteiből - magángyűjteményből (Óbudai Társaskör, III. Kiskorona u. 7., 2010. október 14 – november 14.) A kiállítást Pataki Gábor művészettörténész nyitja meg (2010. október 14. 18 órakor), a képek megtekinthetők november 14-ig hétfő kivételével naponta 14-18 óráig
-         Irodalmi est és beszélgetés cseh és magyar résztvevőkkel (Óbudai Társaskör, III. Kiskorona u. 7., 2010. október 14. 18 órától)
 
A belépés díjtalan. 
           
           
A kiállítás támogatói:
            Nemzeti Kulturális Alap
            Cseh Centrum Budapest
            Kelet-csehországi Galéria, Pardubice
            Zdeněk Sklenář Galéria, Prága