logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

Bemutatjuk Magyar Ari festőművészt

 Bemutatjuk Magyar Ari festőművészt, költőt.

Az alkotó beteg, vagy betegségből kilábaló embereknek tanít festészetet.

 Magyar Aranka (Ari) 

Alattyánon, egy jászsági kis faluban látta meg a napvilágot 1943-ban.

Magyar Ari, Tájkép"A középiskolát egyházi iskolában végezhettem el …mert máshol nem folytathattam tanulmányaimat, de ez életem legfontosabb periódusa, mert az apácák odaadó nevelése révén sokirányú tudásalapra tehettem szert. Ez az alap szolgál még máig is arra, hogy állandó tanulás, gyakorlás mellett tökéletesítsem a hivatás szerinti és hobby foglalkozásaimat, ma már nyugdíjasként is.

Hivatás szerinti: az ELTE filológia szakán bolgár nyelv és irodalommal foglalkoztam …ezt követően tolmácsként, idegenvezetőként és fordítóként dolgoztam. A bolgár ifjúsági könyvkiadónál könyv és novellafordításaim jelentek meg /Eötvös József professzortól és Lázár Ervintől/ Itt szerettem bele a költészetbe /mintegy 600 saját versem van/ némelyek nyomtatásban is megjelenve.
Több mint 20 éve érdeklődésem a festészet felé fordult és különböző kurzusokat látogatva – Bécsben – két évig a KIS festőiskolát, Pomázon a Kiss János tanár úr által vezetett Somodi László Festő-Szabadiskola studiumait.
Jelenleg a Budai Képzőművész Egyesület elnöke vagyok és a képzőművészek kiállításait koordinálom, festőversenyeket szervezek a saját kiállításaim mellett. 2007 évben több mint 200 művész mint-egy 2.000 látogató előtti bemutatkozását szerveztem meg. Jelenleg két önálló kiállításom létezik. Magyar Ari
4 évig Bécsben önálló galériát üzemeltettem, melyet 2006 februárjában bezártam, de a Bécsi Festők Kultúrköre magyar szekciójában jelenleg is dolgozom, valamint tagja vagyok az Osztrák Képzőművészeti Alapnak.
Sok önálló kiállításom volt hazámban és határokon kívül is. Jelenleg bajorországi kiállításom „bajor” témájú anyagán dolgozom….melynek bemutatását Holckirchenben tervezik a következő év májusában. 2009.szeptember 13-nov.02-ig a bécsi III. ker. Lndstrasse Bezikrsmuseumban van önálló kiállításom.
A festészet mellett Csobanzade tatár költő nyersfordítású verseinek magyarosítását készítettem el, aki Magyarországon tanult, nagy tisztelője volt hazánknak és a sztálinizmus 100 milliót meghaladó emberáldozatai közül egy, akinek a tudományos és irodalmi hagyatékát, két nyelven a Krimi Tatárok Egyesülete Szinferopolban kiadta. Lebilincselve a majd 100 éve élt tatár költő hazaszeretetétől, érzelmi világától, sorvasztó honvágyától, tragikus életútjától – életem egyik nagy ajándékának tekintem a verseinek magyarra ültetését…a festés gyakorlása mellett. Hitvallásomat az alábbi versemben foglaltam össze:
 
Magyar Ari, Napraforgók 
 
    Csak tenni jót, csak tenni szépet                         
    Hogy legyen értelme a létnek..
    Talán még csak azt sem bánva…
    Ha a világ fittyet hányva
    Rá sem figyel a munkádra…
 
   Lesz még világ, lesz még élet,
   Mikor majd keresik a szépet…
   S ha csipetnyi megértést megélsz..
   Többet egyébként sem remélsz…
   Lelked megnyugszik - Istent áldva…
   Munkád… lám – nem esett kárba…."
 
  
Évek óta tanít festészetet, mégpedig kizárólag beteg vagy betegségből kilábaló embereknek. 
 
www.ismertseg.hu