logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

Antidiszkriminációs hálózat

Ahova a fogyatékkal élő emberek fordulhatnak

Bemutatjuk a Kézenfogva Alapítvány antidiszkrimánicós hálózatát. 

Újabb lépést tett az egészséges társadalom a fogyatékkal élő emberek jogainak elismertetéséért, életminőségének javításáért, hátrányos helyzetük leküzdéséért. A Kézenfogva Alapítvány a már sikerrel működő „Ne hagyd Magad!” antidiszkriminációs jelzőrendszer és az ahhoz kapcsolódó jogsegélyszolgálat mellett egy olyan komplex hálózat kiépítésébe kezdett, amelynek segítségével a fogyatékkal élők szakszerű támogatást kaphatnak a munkaerő-piacon, tanulásban, az egészségügyben, lakhatási vagy a szociális területeken.

– Az antidiszkriminációs hálózat a fogyatékossággal élő emberek jogvédelme. Az alapítvány korábbi tevékenységét kibővítve már nem csak az értelmi sérült emberek, hanem az egyéb sérültséggel élők is segítséghez juthatnak: így fogyatékosságuk okán ők sem kerülhetnek hátrányos helyzetbe életük lakhatási, foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi és szociális színterein – tájékoztatott a Kézenfogva Alapítvány sajtóreferense, Baráth L. Andrea.
– A program fő célja az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egyenlő bánásmódjának elősegítése. Idén differenciáltabb jogászi tevékenység, kutatási programmal támogatott tudásbázis, valamint egy komplex antidiszkriminációs hálózat tervével indult újra a „Ne hagyd magad!” című országos fogyatékosságügyi antidiszkriminációs jelzőrendszer és az ahhoz kapcsolódó jogsegélyszolgálat. Célja egy olyan szervezetközi együttműködés és struktúra létrehozása, amely jobban, szervezettebben tud fellépni a fogyatékos emberek kárára elkövetett diszkrimináció ellen, vagy a szervezeteket hátrányba hozó központi, kormányzati vagy másmilyen, pl. regionális, önkormányzati stb. intézkedés esetén. Azért különösen fontos ez, mert, noha a fogyatékosságot, mint védett tulajdonságot az Egyenlő Bánásmódról szóló törvényben nem differenciálták külön az értelmi fogyatékos, siket és nagyothalló, látássérült, vagy mozgásszervi fogyatékos emberként nevesítve, minden fogyatékos csoport esetében megvannak a diszkrimináció legjellegzetesebb megnyilvánulásai, és a jogérvényesítésben is mások az igényeik. Ezért fontos a fogyatékossági területek összekapcsolása az esélyegyenlőség előmozdítása mentén, amely hálózati együttműködésen alapuló komplex esetkezelést tesz lehetővé – ismertette a szervezet céljait Baráth L. Andrea.
A hálózat tagjai: Kézenfogva Alapítvány, a Motiváció Alapítvány, Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete (MEOSZ), és a Siket és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ).
A rászorultak Budapesten a Lónyay utca 19. számú épületben működő Kézzelfogva Alapítványhoz fordulhatnak irányításért, közvetlen segítségért (Tel: (06-1) 217-8100).Szükség esetén mozgóügyvédet is biztosítanak számukra.

É. B.